เครื่องวัดความหนาสี Archive

TNG009 เครื่องตรวจสอบความหนาการทำสี เครื่องวัดความหนาการพ่นสี บนเหล็กและอลูมิเนียม ความละเอียด 1-10um เลือกย่านได้ (ผลิตจากโปแลนด์)

TNG023 เครื่องวัดความหนาสี เครื่องตรวจสอบความหนาการทำสี CM-8826FN Digital Paint Coating Thickness Meter Gauge F&NF Probes (pre-order 2-3week)

TNG016 เครื่องวัดความหนาสี วัดได้เฉพาะบนผิวเหล็ก จากเยอรมัน Paint Thickness Coating Gauge Meter Tester STEEL (pre-order 2-3week)

TNG015 เครื่องวัดความหนาสี วัดได้เฉพาะเหล็ก จากเยอรมัน MINI Digital Car Paint Thickness Coating Gauge Meter Tester STEEL Germany A10 (pre-order 2-3week)

TNG010 เครื่องตรวจสอบความหนาการทำสี เครื่องวัดความหนาสี วัดการพ่นสี วัดการชุบเคลือบโลหะ Digital Paint Coating Thickness Gauge LC-201F (Pre-Order 2สัปดาห์)