เครื่องวัดความเค็ม Archive

STM002 เครื่องวัดความเค็ม วัดปรมาณเกลือในของเหลว ในน้ำ 0.3-2.0% 0.3-2.0% LED Electronic Salt Salinity Tester Meter Analyzer

STM001 เครื่องวัดความเค็ม วัดปรมาณเกลือในของเหลว ในน้ำ Salinity Meter 0~70ppt Temperature(°C/°F)