อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า Archive

PTL013 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันไฟกระชาก 3P 20KA~40KA C ~420VAC VAC House Surge Protector Protective Low-voltage Arrester Device

PTL011 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันไฟกระชาก 20KA~40KA C ~385VAC House Surge Protector protection Protective Low-voltage Arrester Device

PTL002 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันไฟกระชาก 2เฟส 10-20KA Over Voltage Surge Protection Device Lightning Arrester แรงดัน 385V

PTL017 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันไฟกระชาก 3P 20KA-40KA Uc-420VAC VAC House Surge Protector Protective Low-voltage Arrester Device

PTL007 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระซาก อุปกรณ์ป้องกันไฟกระซากทางสายไฟ AC LINE SURGE PROTECTOR 25KA at 8/20 µSec 1เฟส 220 Volt