เซนเซอร์ Archive

LCS020 โหลดเซลล์ เซนเซอร์วัดแรงกด เซนเซอร์ชั่งน้ำหนัก Digital Portable Electronic Scale Load Cell Weighing Sensor 10KG

PSS027 สวิทซ์แรงดันดิจิตอล สวิทซ์แรงดันลม AC220V 0-2.5Mpa Air Compressor Pressure Switch Digital Pressure Gauge Relay output HC-Y810

PRS004 เซนเซอร์วัดความเข้มแสง เซนเซอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์ 4~20mA Current signal Total radiation sensor Pyranometer Photovoltaic industry monitoring สั่งซื้อ 2 สัปดาห์

PRS003 เซนเซอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์ เซนเซอร์วัดความเข้มแสง RS485 signal Photosynthetically active radiation transmitter Photosynthetic สั่งซื้อ 2 สัปดาห์

PRS002 Photosynthetic quantum table effectively Photosynthetic active radiation sensor , 4-20mA สั่งซื้อ 2 สัปดาห์