ป้องกันกระแสไฟเกิน Archive

OCP003 : อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องป้องกันกระแสไฟเกิน VPD1-63 Current limiting protector 40A 230V

OCP002 : อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องป้องกันกระแสไฟเกิน CPD1-40 Current limiting protector 10A 2300W

OCP001 : อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องป้องกันกระแสไฟเกิน WCS2750 Over Current Protect dectecting module Limited -1.25A-50A Sensitivity 0.032V/1A , Power Supply 5V