ที่ดูดตะกั่ว Archive

SDS020 ที่ดูดตะกั่ว เครื่องถอดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ Solder Sucker ชุดอุปกรณ์ 5 ชิ้นสำหรับแกะมือถือ 1PK-3179 PRO’S KIT

SDS019 ที่ดูดตะกั่ว เครื่องถอดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ Solder Sucker ที่ดูดตะกั่วใหญ่ 1PK-366T-B(CPK-366T-B) (CN)

SDS018 ที่ดูดตะกั่ว เครื่องถอดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ Solder Sucker ที่ดูดตะกั่วเล็ก 908-366A PRO’SKIT

SDS017 ที่ดูดตะกั่ว เครื่องถอดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ Solder Sucker ที่ดูดตะกั่ว ส้ม 8PK-366N-O

SDS016 ที่ดูดตะกั่ว เครื่องถอดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ Solder Sucker ที่ดูดตะกั่ว เหลือง 8PK-366N-Y