เครื่องมือวัด Archive

DMM014 เครื่องวัดความชื้น มิเตอร์วัดความชื้น เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้ ขี้เลื่อย ผงจากไม่ไผ่ ถ่านไม้ Wood Moisture Meter for wood TK100W

DMM007 เครื่องวัดความชื้น มิเตอร์วัดความชื้น เครื่องวัดความชื้นของธัญพืช ถั่วเหลือง เมล็ดข้าว Grain Moisture Meter for Barley Corn Rice Wheat TK100G

TNG009 เครื่องตรวจสอบความหนาการทำสี เครื่องวัดความหนาการพ่นสี บนเหล็กและอลูมิเนียม ความละเอียด 1-10um เลือกย่านได้ (ผลิตจากโปแลนด์)

LUX020 มิเตอร์วัดแสง เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความสว่าง MS6612 Digital Luxmeter 200,000 Lux Light Meter Test Spectra Auto Range JK

PHM042 เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ แสดงค่าตลอดเวลา PH Meter test Aquarium Acidimeter Analyzer water quality