เครื่องวัดรังสีแกรมม่า Archive

DGN001 เครื่องวัดรังสีแก รมม่า อุปกรณ์วัดปริมาณกำมันตรังสี Dosimeter Gamma Nuclear 0.50 ~ 19.99 USV/h Tenmars TM-91 (สินค้าPre-Order 2 สัปดาห์)