เครื่องวัดสภาพดิน Archive

ECM010 เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดสิ่งเจือปนในน้ำ 3-in-1 meter (EC-1385) Waterproof EC CF TDS Meter Tester 19990 ppm Aquarium

ECM009 เครื่องวัดค่า 3-in1 Digital Waterproof EC/TDS/Temperature Meter

ECM008 เครื่องตรวจสถาพ เครื่องวัดค่า 3-in-1 EC CF TDS Meter Tester with long electrode 19990 ppm Waterproof

ECM003 เครื่องวัดค่านำไฟฟ้าดิจิตอล เครื่อง Conductivity เครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่องวัดความเข้มข้นปุ๋ย

ECM002