เซนเซอร์ Archive

LOC006 โหลดเซลล์เครื่องชั่งน้ำหนัก เซนเซอร์เครื่องชั่งน้ำหนัก Load cell Strain gauge pressure sensor S electronic scale sensor Weighing Sensor 1000KG

LOC005 โหลดเซลล์เครื่องชั่งน้ำหนัก เซนเซอร์เครื่องชั่งน้ำหนัก Load cell Strain gauge pressure sensor S electronic scale sensor Weighing Sensor 500KG

LOC004 โหลดเซลล์เครื่องชั่งน้ำหนัก เซนเซอร์เครื่องชั่งน้ำหนัก Load cell Strain gauge pressure sensor S electronic scale sensor Weighing Sensor 300KG

LCS020 โหลดเซลล์ เซนเซอร์วัดแรงกด เซนเซอร์ชั่งน้ำหนัก Digital Portable Electronic Scale Load Cell Weighing Sensor 10KG

PSS027 สวิทซ์แรงดันดิจิตอล สวิทซ์แรงดันลม AC220V 0-2.5Mpa Air Compressor Pressure Switch Digital Pressure Gauge Relay output HC-Y810