จำหน่ายตลับเมตรวัดระยะ Archive

DLM035 ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ UNI-T UT33D Digital Multimeter LCD Palm-Size UT-33D Handheld Digital Multimeter UNIT

WRC046 รีโมทควบคุมระยะไกล ความถี่ 315MHz RF Wireless Remote Control/Radio Controller/Transmitter controller for 12V 12CH Switch

ETL008 โซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า JF-0530B DC12V 10mm 5N Push Type Open Frame Actuator Solenoid Electromagnet

SMA006 เครื่องตรวจสภาพผิว เครื่องวัดความชื้นผิวหน้า เครื่องวิเคราะห์สภาพผิว Digital Moisture Monitor Detector For Skin With LCD Facial Analyzer Tester Moisture Analyzer Skin Detector

CRT009 CT DC current transducer ซีทีวัดกระแสไฟฟ้า 100A/4-20mA Supply voltage +12V Hall current transducer current transmitter